Dzięki platformie Huawei eSight możliwe jest ujednolicone zarządzanie niemal całym środowiskiem IT w przedsiębiorstwie.

Zakres systemów, którymi jest w stanie zarządzać platforma Huawei eSight, obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny związane z przetwarzaniem danych w firmach i wszelkiego typu organizacjach. Są to m.in. takie rozwiązania jak: urządzenia pamięci masowej, serwery, aplikacje, przełączniki, routery, zapory ogniowe, sieci WLAN, urządzenia wyposażenia pomieszczeń, pasywne sieci optyczne (PON), bezprzewodowe szerokopasmowe urządzenia trunkingowe, urządzenia wideonadzoru, telefony IP i systemy wideokonferencyjne.

Platforma eSight zapewnia wspólny panel kontrolny przedstawiający aktualny stan pracy funkcjonujących w firmie rozwiązań, ich topologię i wydajność, a także ułatwia zarządzanie nimi, w tym wprowadzanie zmian konfiguracyjnych i reagowanie na awarie. Dzięki temu znacznie obniżony może być koszt działań operacyjnych związanych z infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie.

Praca administratorów korzystających z rozwiązania eSight może być ułatwiona dzięki możliwości dostosowania układu ekranu do własnych potrzeb. Możliwe jest prezentowanie informacji na dużych wyświetlaczach, zapisywanie widoków jako szablonów oraz szybkie przełączanie się między widokami.

Alarmy

W platformie eSight położono nacisk na informowanie administratorów w czasie rzeczywistym o występujących alarmach. Rozwiązanie przedstawia poziomy ważności alarmów (krytyczne, główne, drobne i ostrzegawcze) używając różnych kolorów lub słów wyświetlonych na ekranie, ale może też wygenerować alarm dźwiękowy oraz wysłać e-mail i SMS.

System weryfikuje także, czy dany alarm nie został wygenerowany wielokrotnie, aby uniknąć zakłócania pracy administratorów w stresującej dla nich sytuacji. Prezentowana jest główna przyczyna wystąpienia alarmu, a jeśli problem zostanie rozwiązany, inne skorelowane z nim alarmy mogą zostać automatycznie usunięte.

 

Monitoring wydajności

Kolejną bardzo ważną funkcją platformy eSight jest monitoring wydajności rozwiązań IT. Weryfikowane są takie parametry jak wykorzystanie procesora i pamięci, łączność sieciowa, czas reakcji urządzenia, transfer danych w poszczególnych portach przełączników, szybkość połączeń sieciowych itp. Wynikowe raporty mogą być zapisywane w plikach Excela lub jako obrazy.

eSight zawiera kolekcję predefiniowanych ustawień dla wielu rozwiązań dostępnych na rynku. Jeśli to tylko możliwe, gotowy zestaw ustawień uruchamiany jest automatycznie, ale administrator może też dokonywać odpowiednich modyfikacji, w zależności od potrzeb. Dzięki dostępowi do historycznych informacji możliwe jest obserwowanie trendów związanych z zachowaniem systemów IT w przedsiębiorstwie i zapobieganie ewentualnym problemom.

 

Zautomatyzowane konfigurowanie i raportowanie

Dzięki platformie eSight dla wybranej grupy urządzeń lub oprogramowania możliwe jest przygotowanie wzorcowej konfiguracji wsadowej i zaimplementowanie jej, co pozwala na znaczną oszczędność czasu zespołu administratorów. W ten sposób możliwe jest grupowe zmienianie parametrów operacyjnych urządzeń, wgrywanie nowych wersji firmware’u, systemów operacyjnych i oprogramowania, zmienianie poziomu RAID w pamięciach masowych czy konfiguracji portów sieciowych w przełącznikach.

Ze wszystkich działań podejmowanych przez platformę eSight przygotowywane są szczegółowe raporty zawierające dane statystyczne dotyczące wydajności i zasobów rozwiązań IT w przedsiębiorstwie. Dzięki temu administratorzy mogą identyfikować wąskie gardła i trendy związane z wydajnością, nieustannie pracując w ten sposób nad optymalizacją całego środowiska. Możliwe jest też definiowanie różnych metod analizy, których zastosowanie ma sens w danym przypadku, jak porównywanie równoległe dwóch konkretnych okresów czy łańcuchów zdarzeń.

 

Najważniejsze zalety platformy eSight firmy Huawei

  • Szeroka lista rozwiązań objętych zarządzaniem
  • Obniżenie kosztu funkcjonowania działu IT
  • Możliwość dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb
  • Inteligentny system generowania alarmów
  • Dostęp do danych historycznych i możliwość obserwacji trendów oraz wykorzystania ich do tworzenia reguł polityki bezpieczeństwa