Huawei posiada w swojej ofercie pełną gamę produktów niezbędnych do budowy sieci radiowych WLAN zgodnych ze standardami 802.11a/b/g/n/ac (wave 1/wave 2).

Dzięki nim można tworzyć szybkie, bezpieczne i niezawodne sieci komunikacyjne, zarówno do zastosowań wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz.

W typowym scenariuszu możemy wyróżnić takie elementy sieci WLAN jak:

  • Kontroler sieci WLAN AC, którego zadaniem jest zarządzanie punktami dostępowymi AP, zapewnianie mechanizmów autentykacji, autoryzacji oraz bezpieczeństwa komunikacji.
  • Punkty dostępowe AP, których zadaniem jest zapewnienie komunikacji radiowej z urządzeniami dostępowymi WiFi (np. telefon, tablet, komputer, itp.)
  • System centralnego zarządzania siecią WLAN (np. Huawei eSight z modułem WLAN Management) przydatny wtedy gdy sieć WLAN jest silnie rozproszona i składa się z wielu kontrolerów AC i wielu punktów dostępowych AP.
  • Dodatkowe systemy autentykacji, autoryzacji użytkowników (np. Huawei Agile Controller Campus), przydatne wtedy, gdy rozmiar sieci WLAN jest duży oraz potrzebne jest specyficzne dostosowanie systemów autoryzacji do potrzeb Klienta w zakresie np. portalu autentykacji dla gości lub wdrożenia funkcji NAC w oparciu o protokół 802.1x.

W ofercie Huawei, są też dostępne nietypowe, autorskie rozwiązania budowy sieci WLAN, mające zastosowania głównie w takich scenariuszach jak szpitale, biblioteki, szkoły. Na taki system składają się następujące elementy:

  • Dystrybucyjny punkt dostępowy AD łączący w sobie cechy kontrolera AC, przełącznika PoE, punktu dostępowego AP ale nie posiadającego w sobie anten i tym samym obsługi warstwy radiowej.
  • Wyniesione moduły radiowe RRU, pełniące funkcję aktywnej anteny odpowiedzialnej za komunikację z urządzeniami WiFi.

Dzięki tej technologii użytkownicy objęci są mechanizmem tzw. 0-Roaming’u co poprawia znacząco jakość transmisji szybko przemieszczających się odbiorników WiFi. Dodatkowo koszt budowy sieci WLAN w tym scenariuszu jest dużo mniejszy niż w wariancie klasycznym z powodu braku przełączników PoE.