Red Hat podnosi spójność i optymalizuje zarządzanie w chmurze hybrydowej dzięki najnowszej wersji platformy OpenShift Platform Plus

Red Hat poinformował o wprowadzeniu nowej wersji platformy OpenShift. Wyposażono ją w nowe funkcje i możliwości, które wykraczają poza platformę bazową Kubernetes, obejmując m.in. pamięć masową i zarządzanie. To kolejne rozszerzenie funkcjonalności Red Hat OpenShift Platform Plus, jako pojedynczej platformy Kubernetes, która obejmuje pełen wachlarz procesów informatycznych w przedsiębiorstwie, niezależnie od tego, czy chodzi o tradycyjne centrum danych, działania w rozproszonym środowisku brzegowym czy multi cloud.

W raporcie firmy Gartner® pt.: The Innovation Leader’s Guide to Navigating the Cloud-Native Container Ecosystem1 zaleca się, aby „organizacje dążyły do standaryzacji procesów na spójnej platformie, w miarę możliwości obejmującej wszystkie przypadki użycia”. W miarę jak organizacje rozbudowują swoje środowiska aplikacji, aby dostosować się do zmieniających  się potrzeb, platformy chmurowe zarządzane przez Kubernetes muszą obejmować nie tylko obszary w infrastrukturze otwartej chmury hybrydowej, ale także różnorodne obciążenia i aplikacje działające na tej bazie.

Platforma Red Hat OpenShift Plus została zaprojektowana, aby dostarczyć organizacjom bardziej spójny fundament do prowadzenia transformacyjnej standaryzacji procesów IT. Najnowsza propozycja obejmuje niezbędne narzędzia upraszczające tworzenie, ochronę i zarządzanie aplikacjami w całym cyklu życia oprogramowania i w klastrach Kubernetes.

Podstawowe aktualizacje technologiczne obejmują:

  • Red Hat OpenShift 4.11
  • Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.6
  • Red Hat OpenShift Data Foundation 4.11

Jeśli chciałbyś poznać możliwości Red Hat OpenShift skorzystaj z naszego bezpłatnego LABU.

Kompleksowa platforma do zarządzania obciążeniami w chmurze hybrydowej

Najnowsza wersja Red Hat OpenShift umożliwia organizacjom instalowanie OpenShift bezpośrednio od głównych dostawców na rynku usług chmury publicznej, m.in. AWS i Azure. Pozwala to na jeszcze większą elastyczność użytkowania rozwiązania OpenShift i ułatwia zespołom IT spełnianie wymogów kształtowanych przez dynamiczny rozwój technologii.

Nowe funkcje i możliwości Red Hat OpenShift 4.11 obejmują:

  • Integrację z Pod Security Admission, która umożliwia użytkownikom definiowanie różnych stopni izolacji dla podów Kubernetes, wymuszając ich bardziej przejrzyste i spójne działanie.
  • Wsparcie infrastruktury dostarczonej przez instalatora (IPI) dla platformy Nutanix, aby użytkownicy mogli wykorzystywać proces IPI do całkowicie zautomatyzowanej, zintegrowanej, szybkiej instalacji OpenShift w obsługiwanych środowiskach wirtualnych.
  • Dodatkową architekturę dla kontenerów w środowisku izolowanym (sandbox), m.in. możliwość uruchamiania kontenerów sandbox na AWS, a także w jednowęzłowym systemie OpenShift. Kontenery typu sandbox dostarczają opcjonalną dodatkową warstwę izolacji dla obciążeń nawet na odległych brzegach sieci.

Lepszy nadzór i zgodność w środowiskach hybrydowych

Zarządzanie szeroką gamą obciążeń może wymagać dodatkowego dozoru i nadzoru. Aby ułatwić użytkownikom zarządzanie stale powiększającą się flotą kontenerów na brzegu sieci, rozwiązanie Red Hat Advanced Cluster Management 2.6, wchodzące w skład platformy Red Hat OpenShift Platform Plus, wyposażono w nowe funkcje zwiększające dostępność w przypadkach użycia o niskiej przepustowości oraz dużych opóźnieniach.

Pojedynczy klaster koncentratora Red Hat Advanced Cluster Management może teraz obsługiwać nawet 2500 jednowęzłowych klastrów OpenShift, które można wdrażać i zarządzać nimi w topologiach brzegowych dzięki funkcji Zero Touch Provisioning. Oprócz tego Red Hat Advanced Cluster Management 2.6 udostępnia kolektory mierników brzegowych, opracowane specjalnie dla pojedynczych węzłów i niewielkich obciążeń, umożliwiając lepszą obserwowalność operacji wykonywanych zdalnie.

Red Hat Advanced Cluster Management tworzy także nowe możliwości integracji z głównymi narzędziami, zapewniając użytkownikom elastyczność funkcjonowania w aktualnym systemie przepływów pracy. Najważniejsze możliwości integracji:

  • Automatyczna widoczność aplikacji w całym środowisku wraz z rozszerzoną widocznością topologii aplikacji i wyświetlaniem aplikacji tworzonych bezpośrednio za pośrednictwem OpenShift.
  • Zarządzanie klastrami bezpośrednio z poziomu Red Hat Ansible Automation Platform w wersji demonstracyjnej (technology preview) umożliwia użytkownikom Ansible natywną interakcję z rozwiązaniem Red Hat Advanced Cluster Management.
  • Integracja z Kyverno PolicySet w wersji demonstracyjnej dostarcza użytkownikom więcej opcji w zakresie bieżącego śledzenia polityk Kubernetes.

Usługi danych i trwałe pamięci masowe opracowane pod kątem współczesnych obciążeń roboczych

Gdy organizacje przenoszą swoje systemy do chmury hybrydowej, często głównym problemem jest ich odporność. Aby zminimalizować utratę danych i zakłócenia działalności w razie awarii, Red Hat OpenShift Data Foundation 4.11 obejmuje rozwiązanie OpenShift API przeznaczone do ochrony danych. Oparty na operatorze interfejs programowania aplikacji (API) może być wykorzystywany do tworzenia kopii zapasowych i przywracania aplikacji i specyficznych danych – natywnie lub za pośrednictwem dostępnych aplikacji do ochrony danych w całej chmurze hybrydowej.

Dodatkowo Red Hat OpenShift Data Foundation zapewnia możliwość monitorowania wieloklastrowego za pośrednictwem Red Hat Advanced Cluster Management. Pozwala to na uzyskanie pojedynczego widoku zarządzania danymi w kilku klastrach, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów operacyjnych poprzez konsolidację zarządzania klastrami w różnych środowiskach przy użyciu tylko jednego narzędzia.

1 Źródło: Gartner. „The Innovation Leader’s Guide to Navigating the Cloud-Native Container Ecosystem”, 18 sierpnia 2021 r., Arun Chandrasekaran, Wataru Katsurashima GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym spółki Gartner Inc. i/lub jej spółek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz jest używany w niniejszym dokumencie za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.