Celem tych ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie się z obszarami powiązanymi z DevOPS i Openshift. Dzięki nim będziesz mógł sprawdzić prostotę i możliwości Red Hat OpenShift.

Po ukończeniu tego labu powinieneś lepiej zrozumieć, jak zbudowane są obrazy kontenerów, jak budować własne i dostosowywać do własnych potrzeb. Oprócz tego poruszona zostanie kwestia automatyzacji budowy obrazów oraz korzystania z rejestrów w których obrazy mogą być przechowywane. Kolejnym elementem który zostanie poruszony jest uruchamianie aplikacji na platformie OpenShift – tutaj wykorzystane zostaną techniki uruchamiania bazujących na: obrazie, automatycznej budowie z Dockerfile oraz S2I (source to image).

To laboratorium jest skierowane do administratorów systemów, administratorów i operatorów chmur, architektów i innych osób pracujących nad infrastrukturą, zainteresowanych nauką i poszerzeniem wiedzy z zakresu korzystania z platformy OpenShift do uruchamiania aplikacji kontenerowych i korelacji z wytwarzaniem obrazów kontenerowych, które stanowią trzon aplikacji typu cloud-native applications.

Warunkiem wstępnym do wykonania tego ćwiczenia są podstawowe umiejętności obsługi systemu Linux na poziomie Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) lub równoważne umiejętności administracji systemem. Znajomość podstawowych skryptów Linux będzie również pomocna, ale nie jest wymagana. Przez cały czas trwania tego labu do twojej dyspozycji są instruktorzy, którzy pomogą w problemach i wyjaśnią powstałe niejasności.

W ramach laboratorium przewidziane są następujące ćwiczenia:

1. Wykorzystywanie zewnętrznych rejestrów obrazów (quay.io)
2. Tworzenie własnego obrazu (manualnie)
3. Tworzenie własnego obrazu (technologią Dockerfile)
4. Uruchamianie aplikacji na Openshift Container Platform – technikami:

     • Image
     • Dockerfile
     • S2I (source to image)

 

Demo lab zbudowany z myślą o zaprezentowaniu rozwiązań Red Hat w środowisku serwerów z procesorami Intel(R) Xeon(R).