Red Hat RHCE Certified Engineer to kolejny i zarazem najbardziej popularny etap na ścieżce szkoleniowej firmy Red Hat. Wymogiem rozpoczęcia  szkoleń RHCE jest ukończenie kursów oraz zdanie egzaminu administracyjnego – RHCSA – Red Hat Certified System Administrator. RHCE to potwierdzenie praktycznych umiejętności specjalisty zajmującego się zawodowo zarządzaniem systemami serwerowymi pracującymi pod kontrolą systemu Red Hat Enterprise Linux.

Egzamin certyfikacyjny:

EX294 Red Hat Certified Engineer (RHCE) exam for Red Hat Enterprise Linux 8

Tematyka i zakres szkolenia:​

Kursy te koncentrują się na dostarczeniu wiedzy z zakresu wdrażania i zarządzania szeregu serwerów i usług sieciowych: DNS, MariaDB, Apache HTTPD, Postfix SMTP, NFS, SMB, iSCSI

Do kogo jest kierowane szkolenie:​

  • Doświadczeni administratorzy systemów Linux, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania i zabezpieczania usług sieciowych

Szkolenia ze ścieżki RHCSA – przygotowujące do egzaminu EX294:

RH294 Red Hat System Administration III: Linux Automation

RH295 Red Hat System Administration III: Linux Automation with exam