RHCSA – Red Hat Certified System Administrator to pierwszy etap w ścieżce edukacyjnej przygotowanej przez firmę Red Hat. Ukończenie kursów i egzaminu w tym wariancie umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu administrowania systemem Red Hat Enterprise Linux i jest potwierdzone certyfikatem RHCSA.

Egzamin certyfikacyjny:

EX200 Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) exam


Tematyka i zakres szkolenia:

Posiadanie tego certyfikatu jest  niezbędnym przy staraniu się  o kolejny, wyższy stopień certyfikacji zawodowej RHCE – Red Hat Certified Engineer.

  • Podstawy system RHEL (commad line, składowe oprogramowanie, usługi, system plików itd.)
  • Kickstart
  • Zarządzanie systemem plików
  • Zarządzanie zaplanowanymi zadaniami
  • Sieciowy system plików
  • Zarządzanie SELinux
  • Zarządzanie zaporą sieciową
  • Rozwiązywanie podstawowych problemów
  • Przygotowanie do egzaminu EX200

Do kogo kierowany jest kurs:​

  • Administratorzy systemowi, pasjonaci IT, którzy w swojej pracy wykonują podstawowe czynności zawiązane z administracją systemami Linux w szczególności RHEL takie jak instalacja systemu, konfiguracja połączeń sieciowych, zarządzanie systemami dyskowymi itp

W zależności od poziomu posiadanych przez kandydatów umiejętności wyjściowych w zakresie systemów Linux istnieje kilka możliwych dróg dojścia do certyfikatu RHCSA.

Dla osób bez żadnego wcześniejszego doświadczenia z systemami Linux zalecana jest pełna ścieżka szkoleniowa, na którą składają się kursy:

Bezpłatne szkolenie w formie wideo, dostępne przez 30 dni​ po zalogowaniu:

RH024 Red Hat Enterprise Linux Technical Overview

Szkolenia ze ścieżki RHCSA – przygotowujące do egzaminu EX200:

RH124 Red Hat System Administration I

RH134 Red Hat System Administration II

Szkolenie przyspieszone (dla doświadczonych Adminów Linuxa)

RH199 RHCSA Rapid Track course

Egzamin można zamówić i zdawać samodzielnie lub z komplecie z jednym ze szkoleń:

RH135 Red Hat System Administration II with RHCSA exam

Szkolenie przyspieszone z egzaminem (dla doświadczonych Adminów Linuxa)

RH200 RHCSA Rapid Track course with exam