Celem tych ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie się z narzędziem do konteneryzacji od firmy Red Hat. Będziesz mógł sprawdzić prostotę i możliwości silnika Podman. Po ukończeniu tych labów powinieneś lepiej zrozumieć, jak używać narzędzia do konteneryzacji w Red Hat Enterprise Linux 8.

To laboratorium jest skierowane do administratorów systemów, programistów i innych osób pracujących z narzędziami do konteneryzacji.

Warunkiem wstępnym do wykonania tego ćwiczenia są podstawowe umiejętności obsługi systemu Linux na poziomie Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) lub równoważne umiejętności administracji systemem. Znajomość podstawowych skryptów Linux będzie również pomocna, ale nie jest wymagana.

Przez cały czas trwania tego laboratorium do twojej dyspozycji są instruktorzy, którzy pomogą w rozwiązaniu problemów i niejasności.

W ramach laboratorium przewidziane są następujące ćwiczenia:

1. Praktyczne podstawy rozwiązania
2. Wykorzystanie istniejących obrazów
3. Podstawy skopeo, proste kontenery
4. Podstawy buildah
5. Podstawowa strona www w kontenerze
6. Sterowanie Podmanem z poziomu kokpitu

Demo lab zbudowany z myślą o zaprezentowaniu rozwiązań Red Hat w środowisku serwerów z procesorami Intel(R) Xeon(R).