Opis szkolenia

Nauka i walidacja zadań niezbędnych, aby stać się pełnoetatowym administratorem Linuksa

Szkolenie Red Hat System Administration II (RH135) zostało opracowane jako druga część ścieżki szkoleniowej Red Hat® Certified System Administrator (RHCSA®) dla specjalistów IT, którzy odbyli szkolenie Red Hat System Administration I (RH124). Kurs poszerza podstawowe umiejętności administrowania systemem Linux®, w tym umiejętności w zakresie konfiguracji pamięci masowej, zarządzania funkcjami bezpieczeństwa, kontroli zadań oraz instalacji i wdrożenia systemu Red Hat® Enterprise Linux.

Niniejsza oferta obejmuje egzamin EX200 Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), który jest oparty na systemie Red Hat Enterprise Linux 8.

Podsumowanie treści szkolenia

 • Instalacja systemu Red Hat Enterprise Linux z zastosowaniem metod skalowalnych
 • Dostęp do plików zabezpieczeń, systemów plików i sieci
 • Wykonywanie skryptów powłoki i techniki automatyzacji
 • Zarządzanie urządzeniami pamięci masowej, woluminami logicznymi i systemami plików
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i dostępem do systemu
 • Kontrola procesu uruchamiania systemu i usług systemowych

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs

Ta oferta jest adresowana do administratorów systemu Windows, administratorów sieci oraz administratorów innych systemów, którzy są zainteresowani uzupełnieniem posiadanych umiejętności lub zapewnieniem wsparcia dla pozostałych członków zespołu, a także dla administratorów systemu Linux, którzy są odpowiedzialni za następujące zadania:

 • Konfiguracja, instalacja, aktualizacja i utrzymywanie systemów Linux z zastosowaniem ustalonych standardów i procedur
 • Zapewnienie wsparcia operacyjnego
 • Zarządzanie systemami pod kątem monitorowania wydajności i dostępności systemu
 • Tworzenie i wdrażanie skryptów automatyzacji zadań i administrowania systemem

Wymagania wstępne dla tego kursu

 • Zalecane jest ukończenie szkolenia Red Hat System Administration I (RH124) z pozytywnym wynikiem.

Plan szkolenia

Zwiększenie wydajności wiersza poleceń

Efektywniejsze uruchamianie poleceń przy użyciu zaawansowanych funkcji powłoki bash, skryptów powłoki oraz rozmaitych narzędzi, które zapewnia system Red Hat Enterprise Linux.

Planowanie zadań

Planowanie poleceń do wykonywania w przyszłości, jednorazowych lub wykonywanych zgodnie z powtarzającym się harmonogramem.

Optymalizacja wydajności systemu

Poprawa wydajności systemu poprzez ustawienie parametrów optymalizacji i dostosowanie priorytetu planowania procesów.

Kontrola dostępu do plików poprzez listy kontroli dostępu (ACL)

Interpretacja i ustawianie list kontroli dostępu (ACL) do plików w sytuacjach, które wymagają złożonych uprawnień dostępu dla użytkowników i grup.

Zarządzanie bezpieczeństwem SELinux

Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem serwera przy użyciu SELinux.

Utrzymywanie podstawowej pamięci masowej

Tworzenie i zarządzanie urządzeniami pamięci masowej, partycjami, systemami plików oraz przestrzeniami wymiany z poziomu wiersza poleceń.

Zarządzanie woluminami logicznymi

Tworzenie i zarządzanie woluminami logicznymi zawierającymi systemy plików i przestrzenie wymiany z poziomu wiersza poleceń.

Wdrażanie zaawansowanych funkcji pamięci masowej

Zarządzanie pamięcią przy użyciu lokalnego systemu zarządzania pamięcią masową Stratis i użycie woluminów VDO w celu optymalizacji używanej przestrzeni dyskowej.

Dostęp do pamięci masowej podłączonej do sieci

Stosowanie protokołu NFS do administrowania pamięcią masową podłączoną do sieci.

Kontrola procesu uruchamiania systemu

Zarządzanie procesem uruchamiania systemu w celu kontroli oferowanych usług oraz rozwiązywania i naprawy problemów.

Zarządzanie bezpieczeństwem sieci

Kontrola połączeń sieciowych z usługami przy użyciu systemowego firewalla i reguł SELinux.

Instalacja systemu Red Hat Enterprise Linux

Instalacja systemu Red Hat Enterprise Linux na serwerach i maszynach wirtualnych.

Zapytaj o szkolenie

CENA

Sugerowana cena netto (SRP):

2 603 EUR

 

 

Zapytaj o szkolenie