Zero Trust Access

Enkel åtkomst, med automatiserad säkerhet som kontrollerar vem och vad som försöker nå en tjänst. Säkra åtkomsten till applikationer oberoende var användarna befinner sig.

Öka säkerheten med Zero-Trust Access Solutions

På grund av behoven att jobba där man befinner sig och det ökande antalet IoT enheter, uppstår även behovet av att verifiera och validera användare och enheter som försöker nå företagskritiska resurser och applikationer.

För att skydda applikationer och tjänster, behöver nätverksadministratörer anamma en Zero Trust Access och Least Privilege strategi. När man implementerar Zero Trust Access, ingår tekniker som stark autentisering, verktyg för att kontrollera nätaccess och policys för protokoll och applikationer.

Ladda ner Fortinet information om
Zero Trust Access

Vill du veta mer om Fortinet eller Zero Trust Access?

Kontakta Sales på Exclusive Networks
eller läs mer hos Fortinet.

KONTAKTA OSS

Tillbaka

Fortinet secures the largest enterprise, service provider, and government organizations around the world. Fortinet empowers its customers with intelligent, seamless protection across the expanding attack surface and the power to take on ever-increasing performance requirements of the borderless network—today and into the future. Only the Fortinet Security Fabric architecture can deliver security without compromise to address the most critical security challenges, whether in networked, application, cloud, or mobile environments. Fortinet ranks number one in the most security appliances shipped worldwide and more than 500,000 customers trust Fortinet to protect their businesses.