Pozrite si naše technologické portfólio

Trvale relevantné riešenia kybernetického zabezpečenia

Prostredníctvom našich riešení zabezpečenia siete pomáhame riadiť prechod do maximálne dôveryhodného digitálneho sveta. Je to evolúcia plná života. Vždy relevantná, nikdy nestojaca na mieste, neustále sa objavujúca.

Ide o dôvod, prečo obchodní partneri potrebujú špecialistu. Aby sme vytvorili zabezpečený a úplne dôveryhodný digitálny svet, ideme za hranice dôvery na optimalizáciu, škálovanie, flexibilitu, spájanie a orchestráciu digitálnej infraštruktúry globálnej ekonomiky.

Prechádzať podľa sieťovej oblasti

S namapovaním na uznávané trhové kategórie je každá špecialitou spoločnosti Exclusive Networks pomocou globálnych služieb a vysokorozvinutých schopností. Prípadne prechádzajte riešenia podľa problematiky podnikania.

Čo je to?

Kontrolóry ADC pre aplikácie sú strážcami ich výkonov, zabezpečenia a efektivity zdrojov, ktoré siahajú dnes ešte ďalej, ako je akcelerácia aplikácií a vyvažovanie záťaže, a spúšťajú veľmi rozšírený súbor sieťových a bezpečnostných funkcií.

Naše riešenia:

Fortinet logo

Čo je to?

Záloha a obnovenie sú kritické pre kontinuitu podnikania a zotavenia po havárii, pretože organizáciám umožňujú udržovať oddelene a bezpečne uložené kópie všetkých relevantných dát s možnosťou ich využitia na pokračovanie prevádzky s minimálnym narušením po katastrofickej udalosti, dlhodobej kríze, útoku ransomvéru atď.

Naše riešenia:

PureStorage Logobackbox logostorware logo

Čo je to?

Broker CASB je centrálny prvok stratégie zabezpečenia cloudu umiestnený medzi užívateľmi cloudu a cloudovými aplikáciami, ktorý monitoruje aktivitu, presadzuje zásady zabezpečenia a umožňuje organizáciám využívať agilitu a výkon cloudu s výrazne zníženým rizikom.

Naše riešenia:

Fortinet logoProofpoint Logotrend micro logo

Naše riešenia:

Fortinet logored hat logoPureStorage LogoCrowdstrike logoGigamonInfoblox logoProofpoint LogoTenable logotrend micro logo

Čo je to?

Šifrovanie dát je kľúčový aspekt stratégie kybernetického zabezpečenia umožňujúci šifrovať citlivé dáta v pokoji alebo pri prenose (či oboje), ktorý môžu používať len oprávnení užívatelia alebo počítače.

Naše riešenia:

fidelis cybersecurity logoProofpoint Logotrend micro logo

Čo je to?

Softvérovo definované siete sú také, ktoré v sieťových zariadeniach oddeľujú riadiacu vrstvu od dátovej/predávacia vrstvy a umožňujú vyššiu úroveň automatizácie poskytovania a spravovania sieťových zdrojov založenej na zásadách v rámci celého podniku.

Naše riešenia:

Fortinet logoExtreme networks logoGigamonlogmanager logotrend micro logo

Čo je to?

Riešenia DDI spravujú kritické kľúčové sieťové služby automatizovaným spôsobom – zabezpečený DNS (domain name system), DHCP (dynamic host configuration protocol) a IPAM (IP access management) – pre maximálnu efektivitu a presnosť.

Naše riešenia:

Infoblox logo

Čo je to?

DevSecOps automatizuje integráciu zabezpečenia v každej fáze životného cyklu vývoja softvéru na rozdiel od zabezpečenia, ktoré sa rieši oddeleným spôsobom. Vďaka prístupu DevSecOps môžu podniky znížiť riziká zabezpečenia, a pritom zachovať rýchlosť a agilnosť, ktoré sú potrebné pri vývoji softvéru.

Naše riešenia:

Fortinet logored hat logoPureStorage LogoCrowdstrike logoCyberark logoTenable logotrend micro logo

Čo je to?

Úložisko DFS používa jeden paralelný súborový systém na zoskupenie viacerých úložných uzlov dohromady. Tým poskytuje vysokú priepustnosť aj kapacitu lineárnym spôsobom a predstavuje jeden názvový priestor aj úložný fond na zaistenie rozsiahlej šírky pásma prístupu k dátam pre viac hostiteľov paralelne.

Naše riešenia:

red hat logo

Čo je to?

Technológia EDR (detekcia a odozva koncových bodov) ide ešte ďalej než platforma EPP: deteguje nové škodlivé hrozby, slúži ako prevencia útokov, podporuje vyšetrovanie a nápravu dynamických incidentov zabezpečenia a umožňuje proaktívne hľadanie hrozieb.

Naše riešenia:

Fortinet LogoCrowdstrike logofidelis cybersecurity logotrend micro logo

Čo je to?

EPP (platformy ochrany koncových bodov) sú nevyhnutnou prvou líniou obrany, ktorá je navrhnutá na detekciu a blokáciu škodlivých hrozieb na úrovni zariadenia pomocou radu funkcií, ktoré vedia identifikovať novoobjavené útoky na základe najnovších známych indikátorov narušenia zabezpečenia, taktík a techník narušiteľa.

Naše riešenia:

Fortinet LogoCrowdstrike logofidelis cybersecurity logotrend micro logo

Čo je to?

Firewally NGFW sa vyvinuli oveľa ďalej za tradičnú firewallovú platformu – zaisťujú vyššiu ochranu organizácií a aktivujú rad silných kybernetických funkcií s omnoho lepším riadením.

Naše riešenia:

Fortinet LogoGuardicore Logotrend micro logo

Čo je to?

IAM (správa identít a prístupov) je technológia, ktorá poskytuje správnym ľuďom overený prístup k správnym zdrojom v správny čas a zo správnych dôvodov. Tým zaisťuje dobrú pozíciu v kybernetickom zabezpečení a komplianciu s požadovanými normami.

Naše riešenia:

Fortinet Logored hat logoCyberark logo

Naše riešenia:

Fortinet Logored hat logoExtreme networks logoNozomi LogoTenable logotrend micro logo

Čo je to?

Vysokovýkonné riešenia NAC implementujú zásady riadenia
sieťového prístupu zariadení a užívateľov bez toho, aby dochádzalo
k obmedzeniu produktivity.

Naše riešenia:

Fortinet LogoExtreme networks logo

Čo je to?

Sieťová detekcia a odozva (NDR) sa vyvinula z trhovej kategórie „analýza sieťovej prevádzky“ a odráža zvýšenú sofistikovanosť behaviorálnej analýzy a umelej inteligencie (AI) na zlepšenie schopností detekcie hrozieb bez toho, aby došlo k zníženiu výkonu vysokovýkonných sietí.

Naše riešenia:

GigamonTenable logo

Čo je to?

Brokery sieťových paketov konsolidujú monitorovacie údaje v reálnom čase zo sond a snímačov, ktoré sú rozmiestnené v celej sieti, optimalizujú presnosť a výkon sieťových a bezpečnostných nástrojov pomocou dát najvyššej kvality a zobrazujú všetky „slepé miesta“ na zaistenie komplexného pohľadu a toku sieťovej prevádzky.

Naše riešenia:

Extreme networks logoGigamon

Čo je to?

Úložisko DFS používa jeden paralelný súborový systém na zoskupenie viacero úložných uzlov dohromady. Tým poskytuje vysokú priepustnosť aj kapacitu lineárnym spôsobom a predstavuje jeden názvový priestor aj úložný fond na zaistenie rozsiahlej šírky pásma prístupu k dátam pre viac hostiteľov paralelne.

Naše riešenia:

PureStorage Logo

Čo je to?

Správa privilegovaných prístupov (PAM) zaisťuje absenciu narušenia zabezpečenia kritických funkcií správcov a ďalších privilegovaných užívateľov a obvykle sa nasadzuje ako súčasť riešení správy identít a prístupov (IAM).

Naše riešenia:

Cyberark logo

Čo je to?

Základnou úlohou riešení SIEM je zhromažďovať a analyzovať všetky dostupné dáta týkajúce sa zabezpečenia – obvykle vo veľkých objemoch a veľmi komplexné – a v reálnom čase generovať prioritné náhľady, na ktoré môžu bezpečnostné tímy reagovať, a detailné vykazovanie na účely kompliancie.

Naše riešenia:

Fortinet Logoelastic logologmanager logo

Čo je to?

SASE je koncept kybernetického zabezpečenia založený na konvergencii schopností
(SD-)WAN a funkcií zabezpečenia siete, ktorý identifikuje užívateľa a zariadenie, aplikuje zabezpečenie na báze zásad a zaisťuje bezpečný prístup „ako službu“ k aplikácii/dátam aplikácie.

Naše riešenia:

Fortinet LogoExtreme networks logoInfoblox logo

Čo je to?

Riešenia SOAR umožňujú organizáciám reagovať na hrozby a incidenty zabezpečenia bez toho, aby potrebovali alebo znižovali potrebu ľudského zásahu, a doplňujú tímy kybernetického zabezpečenia o inteligentnú, automatizovanú digitálnu funkciu, ktorá uvoľňuje zdroje a umožňuje im sústrediť sa na úlohy vyžadujúce ľudský prvok pri dôležitých rozhodnutiach.

Naše riešenia:

Fortinet Logofidelis cybersecurity logoProofpoint Logotrend micro logo

Čo je to?

Zabezpečené e-mailové brány chránia jeden z najrizikovejších vektorov útokov (e-mail) tak, že zabraňujú šíreniu malvéru, škodlivých príloh, phishingovým útokom i nevyžiadanému spamu a zachovávajú integritu obsahu e-mailov určených len ich uvedeným príjemcom.

Naše riešenia:

Fortinet LogoProofpoint Logotrend micro logo

Čo je to?

Riešenia UEBA používajú analytiku na zostavovanie štandardných profilov aj chovania užívateľov a entít (hostiteľov, aplikácií, sieťovej prevádzky a dátových úložísk) v rámci časových období a peerových skupín. Činnosť, ktorá je k týmto štandardným základným líniám anomálna, je prezentovaná ako podozrivá a typizovaná analytika aplikovaná na tieto anomálie pomáha pri odhalení hrozieb a potenciálnych incidentov.

Naše riešenia:

Fortinet LogoCrowdstrike logoCyberark logoProofpoint Logo

Čo je to?

SD-WAN poskytuje dynamický výber aplikačných ciest na báze zásad v rámci viacej pripojení WAN a podporuje ďalšie služby, ako sú firewally a optimalizácia siete WAN. To je stále dôležitejšie, pretože organizácie migrujú služby z dátového centra na okraj (edge).

Naše riešenia:

Fortinet LogoExtreme networks logo

Čo je to?

Firewally webových aplikácií chránia webové aplikácie a rozhranie API proti radu hrozieb, ako sú útoky na obchodnú logiku, podvody online, SQL injection a cross-site scripting (XSS). Tým poskytujú špecializovaný obranný mechanizmus na ochranu kriticky dôležitých webových aktív.

Naše riešenia:

Fortinet Logo

Čo je to?

Prístup ku káblovej a bezdrôtovej sieti LAN sa týka nevyhnutnej technológie umožňujúcej vysokovýkonné, zabezpečené a dynamické pripojenie k lokálnym podnikovým sieťam.

Naše riešenia:

Fortinet Logoekahau logoExtreme networks logo

Naše riešenia:

Tenable logo

Naše riešenia:

Fortinet LogoCrowdstrike logofidelis cybersecurity logotrend micro logo

Naše riešenia:

Fortinet LogoCrowdstrike logofidelis cybersecurity logoGuardicore Logotrend micro logo

Naše riešenia:

vertiv logo

Prechádzať podľa problematiky podnikania

Pridajte sa k našej misii uľahčiť riadenie prechodu do maximálne dôveryhodného digitálneho sveta. Obráťte sa na špecialistu a preberte s ním svoje potreby. Prípadne prechádzajte riešenia podľa sieťovej oblasti.

Naše riešenia:

PureStorage Logoelastic logo

Čo je to?

Kybernetické útoky sa neustále vyvíjajú – útočníci neustále nachádzajú nové a premyslené spôsoby, ako prenikať do sietí.
Okrem toho, že spoločnostiam sa odcudzuje viac a viac dát, stále bežnejšími sa stávajú kybernetické útoky väčšieho rozsahu, ako sú WannaCry a Petya/NotPetya. Tu predstavujeme len niekoľko z našich kriticky dôležitých dodávateľských riešení, ktoré sú navrhnuté tak, aby bolo vaše podnikanie chránené a aby ste boli pred útočníkmi o krok vpred.

Naše riešenia:

Fortinet LogoCrowdstrike logoCyberark logofidelis cybersecurity logoInfoblox logoNozomi LogoProofpoint LogoTenable logotrend micro logo

Čo je to?

Dáta sú jedným z najcennejších firemných aktív a aj keď je dnes zabezpečenie dát pre všetky organizácie prvoradé, kybernetickým útokom sa nedá vyhnúť a vždy dôjde k strate dát. Kybernetické útoky zamerané na dáta sú stále väčším problémom práve preto, že väčšina odcudzených dát je cenná a hackeri ich môžu využívať.
Tu sú uvedení kľúčoví dodávatelia v oblasti zabezpečenia dát, ktorí vám pomôžu byť o krok vpred pred neustále sa vyvíjajúcimi hrozbami.

Naše riešenia:

Fortinet Logofidelis cybersecurity logoProofpoint LogoTenable logotrend micro logo

Naše riešenia:

elastic logo

Čo je to?

Dnešné dátové centrá musia byť nákladovo efektívne, agilné a bezpečné, pretože sa zvyšuje dopyt po aplikáciách a tiež dátové záťaže.
Za predpokladu, že sa útokom nedá vyhnúť a že rastú požiadavky na väčšie úložisko a väčšie zmeny dátovej záťaže, tu sme starostlivo vybrali niekoľko našich dodávateľov, ktorí dokážu podporiť rýchle tempo zmien v dátovom centre.

Naše riešenia:

Fortinet Logored hat logoPureStorage LogoExtreme networks logofidelis cybersecurity logoGigamonInfoblox logologmanager logoProofpoint LogoTenable logotrend micro logovertiv logo

Čo je to?

Takmer všetky útoky zvnútra spoločností sa začínajú u ich pracovníkov. Či už pracovník škodí priamo, alebo narušuje zabezpečenie, je pre sieť tou najväčšou hrozbou.
Mnoho organizácií presúva svoje zameranie na riešenie hrozieb zvnútra. Tu je niekoľko špičkových technológií, ktoré pomáhajú posilniť vaše ochrany.

Naše riešenia:

Fortinet Logofidelis cybersecurity logologmanager logoProofpoint LogoTenable logotrend micro logo

Čo je to?

Internet vecí so sebou prináša obrovský nárast dát, ktoré sú pridávané do sieťových tokov, ukladané a spracovávané. Aj keď tento trend prináša nové príležitosti, prináša aj riziká.
Čím je do danej siete zapojených viac zariadení, tým väčšia môže byť plocha útoku, a preto je kritické ich zobrazenie. Nedá sa zabezpečiť to, čo sa nezobrazí. Tu si prezrite dodávateľské riešenia podpory, lebo počet pripojených zariadení neustále rastie. Táto problematika sa neustále vyvíja.

Naše riešenia:

Fortinet LogoCrowdstrike logoExtreme networks logoNozomi LogoTenable logotrend micro logo

Čo je to?

Organizácie musia zvažovať celý rad aspektov, keď sa rozhodnú presunúť pracovné záťaže do cloudu.
Ktoré pracovné záťaže je potrebné migrovať ako prvé? Plánuje sa od začiatku prejsť úplne na cloud alebo využiť hybridnú voľbu? Ako sa dajú udržiavať firemné dáta zabezpečené a chránené v cloude? Ako zaistiť, aby správne osoby mali prístup k správnym dátam v správny čas?

Naše riešenia:

Fortinet Logored hat logoPureStorage LogoCrowdstrike logoCyberark logoExtreme networks logoGigamonInfoblox logoProofpoint LogoTenable logotrend micro logo

Čo je to?

Stále viac spoločností prechádza na O365. Spoločnosť Exclusive Networks ponúka rad vitálnych riešení na zaistenie toho, aby ste mohli počas migrácie kritických pracovných záťaží do cloudu identifikovať, chrániť a obmedzovať prístup k dôležitým firemným dátam. Tu predstavujeme špičkových dodávateľov, ktorí dokážu podporovať presun do cloudu.

Naše riešenia:

Fortinet LogoCrowdstrike logologmanager logoProofpoint LogoTenable logotrend micro logo

Čo je to?

Orchestrácia je pre spoločnosti stále dôležitejšia, pretože živelne narastajúce nástroje, ktorými klienti disponujú, môžu viesť k zníženej pozornosti a nedostatočne využívaným riešeniam. Orchestračné riešenia vhodne kombinujú úlohy z rôznych bezpečnostných i sieťových riešení, a tým optimalizujú pracovné toky.
Automatizácia a orchestrácia sieťových prostredí prinášajú obchodné výhody vrátane efektivity a znižovania prevádzkových nákladov; navyše umožňujú škálovať siete, ktoré sú potom agilnejšie a majú rýchlejšiu odozvu.

Naše riešenia:

Fortinet Logored hat logoExtreme networks logoInfoblox logo

Naše riešenia:

red hat logo

Čo je to?

Nedá sa chrániť to, čo nie je zobrazené.
S rastúcimi dátovými objemami a pripájaním viac zariadení sa siete stávajú komplexnejšími.
Hlavný problém je zabezpečenie, pretože sieťové útoky narastajú a sú stále sofistikovanejšie. Okrem správnych nástrojov je kritické mať aj väčšie zobrazenie a inteligenciu, aby bolo možné čeliť hrozbám a zmierňovať ich.

Naše riešenia:

Fortinet LogoExtreme networks logofidelis cybersecurity logoGigamonNozomi LogoTenable logotrend micro logo

Naše riešenia:

Fortinet LogoProofpoint Logotrend micro logo

Naše riešenia:

trend micro logoTenable logofidelis cybersecurity logoCrowdstrike logoInfoblox logoProofpoint LogoFortinet Logo

Preskúmajte náš dôveryhodný, vysokovýkonný ekosystém technológií

POZRI NAŠE PORTFÓLIO TECHNOLÓGIÍ

X