Fortinet Logo

Základom je analýza hrozieb v reálnom čase. Preto má Fortinet tím viac než 200 Security Engineers, ktorí 24×7 každú minútu analyzujú aktuálne hrozby a aktualizujú signatúrovú databázu v rámci služby FortiGuard, ktorú využívajú všetky produkty Fortinetu. Znamená to, že odkiaľkoľvek na svete nejaké Fortinet zariadenie deteguje novú hrozbu, je tento malvér odoslaný na podrobnú analýzu do FortiGuard, ale ešte predtým na ňu dokáže automaticky vytvoriť dočasnú signatúru (vďaka službe Fortinet Cloud Sandbox), ktorú automaticky rozdistribuuje medzi všetky Fortinet zariadenia na svete.

Zistite o výrobcovi viac

Fortinet vám pomôže, ak riešite nasledovné problémy:

  • POTREBUJETE MAŤ CELÚ SVOJU KORPORÁTNU SIEŤ POD KONTROLOU
  • NEMÁTE ČAS ZAOBERAŤ SA KAŽDÝ DEŇ SLEDOVANÍM, ČI VZNIKOL NEJAKÝ BEZPEČNOSTNÝ PROBLÉM V RÁMCI SEGMENTU VAŠEJ CENTRÁLNEJ SIETE ALEBO V JEDNOTLIVÝCH POBOČKÁCH
  • NEVIETE, KTO DANÝ PROBLÉM SPÔSOBIL, AKO, ODKIAĽ BOL (Z CENTRÁLY ALEBO Z POBOČKY) ALEBO SA LEN PRIPOJIL V RÁMCI MOBILNEJ VPN
  • PÁTRATE, KTO SA PRIPÁJA DO VAŠEJ SIETE, AKO A V AKOM BEZPEČNOSTNOM STAVE SA NACHÁDZA JEHO ZARIADENIE
  • CHCETE POZNAŤ BEZPEČNOSTNÝ AUDIT VAŠICH KONCOVÝCH ZARIADENÍ AŽ PO ZMENY V KONFIGURÁCII VŠETKÝCH VAŠICH FIREMNÝCH FIREWALLOV
  • HĽADÁTE RIEŠENIE PRE BEZPEČNOSŤ OD IOL CEZ SCADA SYSTÉMY AŽ PO OTP (TOKENY) A AUTORIZÁCIU V RÁMCI VAŠEJ SIETE PROSTREDNÍCTVOM MICROSOFT AD ALEBO RADIUS
  • POTREBUJETE VEDIEŤ, AKO SA VÁM POD RUKAMI TOPOLOGICKY MENÍ CELÁ VAŠA KORPORÁTNA SIEŤ A SPĹŇATE EŠTE GDPR SMERNICU

Tieto riešenia pomôžu aj vám:

FortiGate: Next Generation Firewall (NGFW)

Stiahnite si dokumenty

Secure SD-WAN

Stiahnite si dokumenty

Intrusion Prevention Systems (IPS)

Stiahnite si dokumenty

Management & Analytics

Stiahnite si dokumenty

Identity and Access Management

Stiahnite si dokumenty

Secure SD-Branch

Stiahnite si dokumenty

Public Cloud

Stiahnite si dokumenty

Private Cloud

Stiahnite si dokumenty

Email Security

Stiahnite si dokumenty

Web Application Firewall

Stiahnite si dokumenty

Voice & Phones

Stiahnite si dokumenty

Endpoint Protection

Stiahnite si dokumenty

NAC and IoT Security

Stiahnite si dokumenty

Forti Authenticator

Stiahnite si dokumenty

A Zero trust Strategy Has 3 Needs

Stiahnite si dokumenty

FortiAnalyzer

Stiahnite si dokumenty

FortiGate 200E Series

Stiahnite si dokumenty

FortiGate 3900E Series

Stiahnite si dokumenty

FortiGate FortiWiFi 30E

Stiahnite si dokumenty

FortiWiFi 60E Series

Stiahnite si dokumenty

FortiManager

Stiahnite si dokumenty

Partner Sales Guide SMB SK 2018

Stiahnite si dokumenty

Partner Sales Guide SK 2019

Stiahnite si dokumenty

FortiSwitch Secure Access Series

Stiahnite si dokumenty

ŠTATÚT „Incentive programu „STAŇTE SA SMB MASTROM“

Stiahnite si dokumenty

Fortinet Brochure Q2 2024

Fortinet Product Matrix - June 24

Fortinet Wireless Product Matrix - June 24

FortiGate: Next Generation Firewall (NGFW)

Stiahnite si dokumenty

Secure SD-WAN

Stiahnite si dokumenty

Intrusion Prevention Systems (IPS)

Stiahnite si dokumenty

Management & Analytics

Stiahnite si dokumenty

Identity and Access Management

Stiahnite si dokumenty

Secure SD-Branch

Stiahnite si dokumenty

Public Cloud

Stiahnite si dokumenty

Private Cloud

Stiahnite si dokumenty

Email Security

Stiahnite si dokumenty

Web Application Firewall

Stiahnite si dokumenty

Voice & Phones

Stiahnite si dokumenty

Endpoint Protection

Stiahnite si dokumenty

NAC and IoT Security

Stiahnite si dokumenty

Forti Authenticator

Stiahnite si dokumenty

A Zero trust Strategy Has 3 Needs

Stiahnite si dokumenty

FortiAnalyzer

Stiahnite si dokumenty

FortiGate 200E Series

Stiahnite si dokumenty

FortiGate 3900E Series

Stiahnite si dokumenty

FortiGate FortiWiFi 30E

Stiahnite si dokumenty

FortiWiFi 60E Series

Stiahnite si dokumenty

FortiManager

Stiahnite si dokumenty

Partner Sales Guide SMB SK 2018

Stiahnite si dokumenty

Partner Sales Guide SK 2019

Stiahnite si dokumenty

FortiSwitch Secure Access Series

Stiahnite si dokumenty

ŠTATÚT „Incentive programu „STAŇTE SA SMB MASTROM“

Stiahnite si dokumenty

Fortinet Brochure Q2 2024

Fortinet Product Matrix - June 24

Fortinet Wireless Product Matrix - June 24

Riešenie jednoznačne vyniká, pretože:

Spojte sa s nami

X