Fidelis Cybersecurity Logo

Fidelis Cybersecurity je celosvetový technologický líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, najmä v kategórii ADR (Automated Detection and Response) a ochrany pred útokmi typu APT (Advanced Persistent Threat). Vyznačuje sa celistvým riešením pre SOC. Dokáže vidieť súvislosti bezpečnostných incidentov a dopátrať sa až k prvotnému zdroju nákazy.

Zistite o výrobcovi viac

Fidelis vám pomôže, ak riešite nasledovné problémy:

  • NEVIETE ANALYZOVAŤ PRVOTNÝ ÚTOK A „PACIENTA NULA“ V PRÍPADE KOMPLEXNÝCH ÚTOKOV
  • NEDOKÁŽETE NAJEFEKTÍVNEJŠIE A NAJPRESNEJŠIE AUTOMATIZOVAŤ REAKCIU NA INCIDENTY
  • MÁTE MÁLO EXPERTOV NA BEZPEČNOSŤ, AVŠAK POTREBUJETE POKRYŤ ANALÝZU A RIEŠENIE KOMPLEXNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PROBLÉMOV
  • NEVIETE ZAMEDZIŤ KOMPLEXNEJ KONFIGURÁCII PRAVIDIEL, S KTOROU SA MÔŽETE STRETNÚŤ PRI SIEM SYSTÉMOCH
  • NEDARÍ SA VÁM VYTVORIŤ POSTUP KROKOV A WORKFLOW PRE JEDNOTLIVÉ BEZPEČNOSTNÉ INCIDENT
  • MÁTE RÔZNE NÁSTROJE PRE SOC (SECURITY OPERATION CENTER) S EXISTUJÚCIMI SIEM A VULNERABILITY MANAŽMENT SYSTÉMAMI

Tieto riešenia pomôžu aj vám:

FIDELIS ELEVATE™

Stiahnite si dokumenty

®FIDELIS NETWORK

Stiahnite si dokumenty

®FIDELIS ENDPOINT

Stiahnite si dokumenty

FIDELIS DECEPTION™

Stiahnite si dokumenty

FIDELIS INSIGHT™

Stiahnite si dokumenty

FIDELIS MANAGED DETECTION AND RESPONSE (MDR)

Stiahnite si dokumenty

FIDELIS ELEVATE™

Stiahnite si dokumenty

®FIDELIS NETWORK

Stiahnite si dokumenty

®FIDELIS ENDPOINT

Stiahnite si dokumenty

FIDELIS DECEPTION™

Stiahnite si dokumenty

FIDELIS INSIGHT™

Stiahnite si dokumenty

FIDELIS MANAGED DETECTION AND RESPONSE (MDR)

Stiahnite si dokumenty

Riešenie jednoznačne vyniká, pretože:

Spojte sa s nami

X