Gigamon Logo

Technológie Gigamon slúžia na inteligentnú distribúciu a predspracovanie monitorovanej prevádzky (paketov) pre špecializované monitorovacie, bezpečnostné a podporné nástroje (Network Tools – APM/NPM, IDS, DLP, FW, SIEM a pod.)

Zistite o výrobcovi viac

Gigamon vám pomôže, ak riešite nasledovné problémy:

  • NEVIETE SI PORADIŤ S INTEGRÁCIOU MONITOROVACÍCH NÁSTROJOV DO VÁŠHO PROSTREDIA
  • MÁTE V SIETI TZV. SLEPÉ MIESTA (BLIND SPOTS)
  • VAŠA SIEŤ PREŠLA UPGRADOM PRENOSOVÝCH LINIEK A STARÉ MONITOROVACIE NÁSTROJE NEMÁTE AKO VYUŽIŤ
  • DÁTOVÉ TOKY, KTORÉ NEMÁTE AKO ZACHYTIŤ A PREDAŤ BEZPEČNOSTNÝM MONITOROVACÍM NÁSTROJOM (IDS – INTRUSION DETECTION SYSTEM, ADS – ANOMALY DETECTION SYSTEM) ČI SYSTÉMOM NA MERANIE KVALITY SLUŽIEB (APM – APPLICATION PERFORMANCE MONITORING)

Tieto riešenia pomôžu aj vám:

GigaVUE H Series

Stiahnite si dokumenty

GigaVUE-FM Fabric Manager

Stiahnite si dokumenty

GIGAMON G–TAP

Stiahnite si dokumenty

GigaVUE TA Series

Stiahnite si dokumenty

GigaVUE H Series

Stiahnite si dokumenty

GigaVUE-FM Fabric Manager

Stiahnite si dokumenty

GIGAMON G–TAP

Stiahnite si dokumenty

GigaVUE TA Series

Stiahnite si dokumenty

Riešenie jednoznačne vyniká, pretože:

Spojte sa s nami

X