Nozomi Networks Logo

Spoločnosť Nozomi Networks ponúka riešenia počítačovej bezpečnosti a prevádzkovej viditeľnosti pre priemyselné riadiace systémy alebo ICS. Kompletné pasívne riešenia zraniteľností a hrozieb v priemyselných systémoch SCADA. Je možné pripojiť ho a integrovať na aktívne prvky, akými sú firewally. SCADAguardian podporuje množstvo integrácií so systémami: SIEM (Security Information Event Management), analytickým softvérom, firewallmi a NAC (Network Access Control). Riešenie je výnimočné svojou automatizáciou zisťovania nových profilov v sieti pomocou prístupu machine learning a prehľadnou vizualizáciou siete.

Zistite o výrobcovi viac

Nozomi Networks vám pomôže, ak riešite nasledovné problémy:

  • NEVIETE, AKO ČO NAJLEPŠIE ZABEZPEČIŤ SIEŤ SCADA SYSTÉMOV, AKÝMI SÚ STROJE S MALÝM VÝPOČTOVÝM VÝKONOM: PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS (PLCS) ALEBO REMOTE TERMINAL UNITS (RTUS) – VENTILY, ČERPADLÁ, MOTORY.
  • NEMÁTE PREHĽAD, AKÉ BEZPEČNOSTNÉ HROZBY SA VYSKYTUJÚ V OT SIETI SO SCADA SYSTÉMAMI
  • NEEFEKTÍVNE A POMALŠIE SA BRÁNITE PROTI BEZPEČNOSTNÝM HROZBÁM V OT SIETI SYSTÉMOV SCADA

Riešenie jednoznačne vyniká, pretože:

Spojte sa s nami

X