Flowmon Networks Logo

„Spoľahlivá a dobre zabezpečená sieť je kľúčom k fungovaniu každej spoločnosti.“

Flowmon sa špecializuje na moderné technológie monitorovania sieťovej prevádzky na báze analýzy dátových tokov (NetFlow), na správanie siete (Network Behavior Analysis – NBA) a hardvérovú akceleráciu sieťových komponentov (FPGA). Flowmon tak umožňuje plnú viditeľnosť a bezpečnostnú analýzu sieťovej prevádzky, čo následne uľahčuje detegovať problémy a bezpečnostné incidenty vznikajúce v sieti. Vďaka behaviorálnej analýze dátovej prevádzky tak dokáže detegovať aj úplne nové a zatiaľ nepopísané hrozby, ktoré nie sú detegované štandardnými prostriedkami (AV, IPS), a umožňuje tak lepšiu ochranu podnikov pred modernými typmi kybernetických hrozieb.

Zistite o výrobcovi viac

Flowmon vám pomôže, ak riešite nasledovné problémy:

  • POTREBUJETE KOMPLETNÚ VIZIBILITU DO SVOJEJ SIETE BEZ NUTNOSTI ČOKOĽVEK INŠTALOVAŤ NA KONCOVÉ ZARIADENIA?
  • CHCETE NÁSTROJ, KTORÝ VÁM UMOŽNÍ POMOCOU GRAFICKÉHO ROZHRANIA BEHOM CHVÍĽKY NÁJSŤ A ANALYZOVAŤ PROBLÉM VO VAŠEJ SIETI?
  • POTREBUJETE RIEŠENIE, KTORÉ DOKÁŽE ZISTIŤ ZMENY V SPRÁVANÍ VAŠEJ SIETE A VYHODNOTIŤ ICH?
  • HĽADÁTE NÁSTROJ, KTORÝ DOKÁŽE PRIEBEŽNE ANALYZOVAŤ DÁTOVÉ TOKY A ODHAĽOVAŤ BEZPEČNOSTNÉ INCIDENTY V NICH?
  • MÁTE DÔLEŽITÉ WEBOVÉ A DATABÁZOVÉ APLIKÁCIE, PRI KTORÝCH POTREBUJETE KONTROLOVAŤ VÝKON, FUNKČNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ?
  • ZAUJÍMA VÁS VÝKON A BEZPEČNOSŤ VAŠEJ SIETE?

Tieto riešenia pomôžu aj vám:

Flowmon for DDoS Protection

Stiahnite si dokumenty

Flowmon for Performance Monitoring

Stiahnite si dokumenty

Flowmon for Security of Your Network

Stiahnite si dokumenty

Flowmon Packet Investigator

Stiahnite si dokumenty

Flowmon for DDoS Protection

Stiahnite si dokumenty

Flowmon for Performance Monitoring

Stiahnite si dokumenty

Flowmon for Security of Your Network

Stiahnite si dokumenty

Flowmon Packet Investigator

Stiahnite si dokumenty

Riešenie jednoznačne vyniká, pretože:

Spojte sa s nami

X