Guardicore Logo

Guardicore je lídrom v zabezpečení dátových centier a hybridného cloudu. Vlajkový produkt Guardicore Centra poskytuje lacnejšiu, efektívnejšiu a flexibilnejšiu ochranu než klasické hardvérové firewally. Vyznačuje sa schopnosťou poskytnúť hlbokú viditeľnosť na úrovni procesu, detekcií narušenia v reálnom čase a mikrosegmentácií pre hybridný cloud a moderné dátové centrá.

Zistite o výrobcovi viac

Guardicore vám pomôže, ak riešite nasledovné problémy:

  • NEDOSTATOČNÚ VIDITEĽNOSŤ KĽÚČOVÝCH INFORMÁCIÍ V REÁLNOM ČASE
  • MIKROSEGMENTÁCIU VRÁTANE DETEKCIE ÚTOKOV
  • PODPORU PRE HYBRIDNÉ ALEBO MULTI-CLOUDOVÉ PROSTREDIE
  • NÁKLADY NA INFRAŠTRUKTÚRU

Tieto riešenia pomôžu aj vám:

Riešenie jednoznačne vyniká, pretože:

Spojte sa s nami

X