Infoblox Logo

Infoblox je globálna spoločnosť, ktorá pôsobí v 25 krajinách sveta. Ich technológie pomáhajú zákazníkom riadiť ich siete a riešit bezpečnosť so službou DNS, DHCP a správou IP adries. Okrem riešení DDI ponúka aj nástroje pre automatizáciu úloh siete, automatické riadenie a zmeny konfigurácií.

Zistite o výrobcovi viac

Infoblox vám pomôže, ak riešite nasledovné problémy:

  • MÁTE UŽ NASADENÉ BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA, ALE POTREBUJETE ZEFEKTÍVNIŤ ICH FUNKCIU
  • VAŠE IT JE ZAHLTENÉ A NEMÁ INFORMÁCIE, KTORÉ POTREBUJE NA IDENTIFIKÁCIU, ČO VŠETKO A KDE JE PRIPOJENÉ DO SIETE
  • POTREBUJETE CENTRALIZOVAŤ A ZJEDNODUŠIŤ SPRÁVU NAD MNOŽSTVOM DNS A DHCP SERVEROV
  • RIEŠITE PROBLEMATIKU SIEŤOVÉHO MANAŽMENTU A POTREBUJETE SLEDOVAŤ, ČI SÚ VAŠE KONFIGURÁCIE V SÚLADE S BEZPEČNOSTNOU POLITIKOU
  • POTREBUJETE ZABEZPEČIŤ DNS SERVER PROTI ÚTOKOM Z INTERNETU
  • ZABEZPEČUJETE DNS PREVÁDZKU, ABY NEDOŠLO K ZNEUŽITIU PROTOKOLU MALVÉROM ALEBO NEBOL ZNEUŽITÝ NA UKRADNUTIE DÁT
  • CHCETE IP ADRESS MANAGEMENT
  • RIEŠITE PREHĽADNOSŤ VÁŠHO CLOUD PROSTREDIA U POSKYTOVATEĽOV, AKO JE AZURE, AWS, VMWARE, DOCKER A OPENSTACK

Tieto riešenia pomôžu aj vám:

DNS, DHCP & IPAM (DDI)

Stiahnite si dokumenty

Core služby pre Multi-cloud organizácie

Stiahnite si dokumenty

BloxOne THREAT DEFENSE

Stiahnite si dokumenty

Reporting & Analytics

Stiahnite si dokumenty

Threat Intelligence

Stiahnite si dokumenty

DNS, DHCP & IPAM (DDI)

Stiahnite si dokumenty

Core služby pre Multi-cloud organizácie

Stiahnite si dokumenty

BloxOne THREAT DEFENSE

Stiahnite si dokumenty

Reporting & Analytics

Stiahnite si dokumenty

Threat Intelligence

Stiahnite si dokumenty

Riešenie jednoznačne vyniká, pretože:

Spojte sa s nami

X