Backbox Logo

BackBox je softvérový nástroj, ktorého úlohou je automatizovať rôzne rutinné, ale aj sofistikované úlohy všetkých vašich zariadení v sieti. Podporuje viac ako 140 popredných dodávateľov, vrátane spoločností ako Check Point, Palo Alto, Fortinet, Cisco, VMware, Symantec a ďalší. BackBox dokáže jednoducho komunikovať so všetkými vašimi zariadeniami v sieti. Jeho schopnosť inteligentnej automatizácie uľahčuje správu a monitorovanie bezpečnostných a sieťových zariadení, čím organizáciám znižuje celkové riziko a šetrí čas, peniaze a dnes tak vzácne ľudské zdroje.

Ďalej pomáha eliminovať ľudskú chybu, a tým znižuje počet sieťových incidentov.

BackBox je nasadený vo viac ako 500 spoločnostiach na celom svete a pokrýva viac ako 17 vertikálnych trhov.

Zistite o výrobcovi viac

Backbox vám pomôže, ak riešite nasledovné problémy:

  • HĽADÁTE JEDNOTNÝ NÁSTROJ, KTORÝ UĽAHČÍ MONITOROVANIE A SPRÁVU VŠETKÝCH VAŠICH ZARIADENÍ V SIETI A KOMUNIKÁCIU MEDZI NIMI?
  • CHCETE JEDNODUCHO A SPOĽAHLIVO AUTOMATIZOVAŤ KAŽDODENNÉ RUTINNÉ ČINNOSTI MEDZI VŠETKÝMI VAŠIMI TYPMI ZARIADENÍ?
  • ZAUJÍMATE SA O RIEŠENIE, KTORÉ BY ZABEZPEČILO OPTIMÁLNY VÝKON VAŠICH SIEŤOVÝCH ZARIADENÍ EFEKTÍVNE A BEZ NÁMAHY?
  • HĽADÁTE NÁSTROJ, KTORÝ VIE SPÄTNE PRE POTREBY AUDITU POSKYTNÚŤ INFORMÁCIU, KTO, KEDY A KDE UROBIL KONFIGURAČNÚ ZMENU, A TO PROSTREDNÍCTVOM VIDEA?

Tieto riešenia pomôžu aj vám:

BackBox Network Device Backup

Stiahnite si dokumenty

Network Task Automation

Stiahnite si dokumenty

Identity and Access Management Software

Stiahnite si dokumenty

BackBox Network Device Backup

Stiahnite si dokumenty

Network Task Automation

Stiahnite si dokumenty

Identity and Access Management Software

Stiahnite si dokumenty

Riešenie jednoznačne vyniká, pretože:

Spojte sa s nami

X