Każdego roku prowadzimy kilka edycji technicznych kursów szkoleniowych dla inżynierów. Zapraszamy na nie zarówno uczestników dotychczasowych edycji, jak i nowe osoby chcące w krótkim czasie nabyć praktyczną wiedzę o rozwiązaniach F5.

Jesteśmy również gotowi do ich przeprowadzenia na życzenie dla jednego lub grupy klientów. Tematyka kursów jest różna – zwykle obejmuje 2-3 pełne dni poświęconych na wybrane moduły. Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych pracowników Exclusive Networks Poland S.A. – trenerów F5.

Zajęcia prowadzone są w autoryzowanym centrum szkoleniowym F5 – Compendium, gdzie każdy uczestnik ma dostęp do stacji roboczej z przygotowanym środowiskiem wirtualnym F5 oraz materiałów szkoleniowych.

Celem zajęć warsztatowych są w szczególności:
– budowanie F5 kompetencji technicznych w kanale sprzedaży F5,
– pomoc w przygotowaniu do egzaminów certyfikacyjnych F5,
– prezentacje Proof of Value (PoV) dla klientów końcowych.